Bildkälla: Stockfoto

Rekordkvartal för Byggfakta - men organiska tillväxten är under mål enligt vd (uppdatering)

(avser organisk tillväxt och justerad ebitda)

Byggtjänstebolaget Byggfakta redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).

Omsättningen steg 14,9 procent till 589,1 miljoner kronor (512,6). Den organiska försäljningstillväxten var 4,2 procent (11,4).

Den lägre organiska försäljningen är under bolagets mål, uppger vd Dario Aganovic.

Enligt honom beror minskningen dels på en lägre nyförsäljning under första halvåret, vilket påverkat den organiska tillväxten under andra hälften av 2022 då det finns en viss förskjutning i tid mellan försäljning och leverans av bolagets tjänster vilket resulterar i intäkter. Därutöver har också en något svagare direktförsäljning också haft en påverkan.

“Den organiska tillväxten i kvartalet påverkas även av en förändring av redovisningsprinciperna i ett av våra svenska dotterbolag. Justerat för denna skulle den organiska tillväxten i koncernen uppgå till 5,1 procent i kvartalet”, tillägger Aganovic.

Årligt återkommande intäkter, ARR ökade 16,2 procent till 1 875,3 miljoner kronor (1 613,7), varav organisk tillväxt uppgick till 6,7 procent.

Ebitda-resultatet blev 235,0 miljoner kronor (158,4), med en ebitda-marginal på 39,9 procent (30,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 204,6 miljoner kronor (170,3), med en justerad ebitda-marginal på 34,7 procent (33,2). Detta var ett rekord och går att koppla till bland annat en god underliggande utveckling i verksamheten, högre andel abonnemangsintäkter, förbättrad prismix i abonnemangsstocken samt något lägre personalkostnader.

Rörelseresultatet blev 98,4 miljoner kronor (36,8), med en rörelsemarginal på 16,7 procent (7,2).

Resultatet före skatt var 59,2 miljoner kronor (-13,2).

Resultatet efter skatt blev 48,3 miljoner kronor (-28,6), och per aktie 0,22 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 145,2 miljoner kronor (183,3).

Byggfakta, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning589,1512,614,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent4,2
EBITDA235,0158,448,4%
EBITDA-marginal39,9%30,9%
EBITDA, justerat204,6170,320,1%
EBITDA-marginal, justerad34,7%33,2%
Rörelseresultat98,436,8167,4%
Rörelsemarginal16,7%7,2%
Resultat före skatt59,2-13,2
Nettoresultat48,3-28,6
Resultat per aktie, kronor0,22-0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet145,2183,3-20,8%
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER