Bildkälla: Stockfoto

Troax styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i maskinskyddsbolaget Troax kallas till årsstämma onsdagen den 26 april i Hillerstorp.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 0,32 euro per aktie.

Valberedningen föreslår omval den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Anders Mörck samt styrelseledamöterna Eva Nygren, Anna Stålenbring, Fredrik Hansson, Bertil Persson och Thomas Widstrand.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i koncernen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER