Bildkälla: Stockfoto

Malmbergs föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i industribolaget Malmbergs Elektriska kallas till årsstämma tisdagen den 25 april i Kumla.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Anders Folke som styrelseledamot.

Omval föreslås av styrelseordförande Björn Ogard och styrelseledamöterna Johan Folke, Conny Svensson, Inger Carlsson och Ulf Gejhammar.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 800 000 B-aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER