Bildkälla: Stockfoto

SBB slutför andra del av affär med Brookfield, får in 2,1 miljarder kronor kontant

Fastighetsbolaget SBB har genomfört den andra delen av affären med Brookfield, innebärande att bolaget erhöll ytterligare 2,1 miljarder kronor kontant. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB kommunicerade den 30 november i fjol en ovillkorad försäljning avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 miljarder kronor.

Affären genomförs i tre delar där den första delen genomfördes den 18 januari i år, varigenom SBB erhöll 6,6 miljarder kronor i kontant betalning. Den andra delen av affären genomfördes idag och SBB erhöll ytterligare 2,1 miljarder kronor i kontant betalning. Försäljningslikviden kommer att användas till att minska bolagets skuldsättning.

Den resterande betalningen från Brookfield kommer att ske efter att SBB:s interna omstrukturering av fastigheter med ett värde om 1,7 miljoner kronor har slutförts. Bolaget förväntar sig att den interna omstruktureringen är klar innan sommaren.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER