Bildkälla: Stockfoto

Medivirs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Medivir kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Uli Hacksell och styrelseledamöterna Lennart Hansson, Bengt Westermark, Yilmaz Mahshid och Anette Lindqvist.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER