Bildkälla: Stockfoto

SHB och Danske Bank mest känsliga för fallande värden på kommersiella fastigheter - BN

En nedskrivning med 5 procent av kommersiella fastighetslån skulle kunna radera nästan en fjärdedel, eller 24 procent, av europeiska bankvinster före skatt. Det visar en analys av Bloomberg Intelligence.

Nordiska, brittiska, tyska och franska banker är mest exponerade, där 20 av de största långivarna har lånat ut 550 miljarder euro. Det motsvarar 73 procent av kärnprimärkapitalet, ett mått på bankernas solvens.

Kommersiella fastigheter är sårbara för en nedgång eftersom stigande räntor har gjort upplåning dyrare, vilket lett till fallande fastighetsvärden. Kontor är särskilt utsatta sedan pandemin tvingade fler människor att arbeta hemifrån, vilket minskade efterfrågan på äldre och dåligt belägna lokaliteter.

Fastighetsbranschen är den mest blankade branschen globalt, enligt en rapport från S&P Global. Handelsbanken uppges vara den mest kortade banken i Europa.

Två banker som pekas ut som mest känsliga för fallande fastighetsvärden inom den kommersiella sektorn är därmed Handelsbanken och Danske Bank, enligt Bloomberg.

En faktor som bidrar till sårbarheten är hyresvärdarnas användning av relativt kortfristiga skulder. Till exempel förfaller nästan 40 procent av HSBC:s utlåning till kommersiella fastigheter på 93 miljarder dollar förfaller inom ett år.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER