Bildkälla: Stockfoto

Byggmax bantar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i bygghandlarkedjan Byggmax kallas till årsstämma fredagen den 5 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2022.

Kjersti Hobøl har avböjt omval till styrelsen. Valberedningen föreslår därför att styrelsen minskar i storlek från sju till sex ledamöter.

Omval föreslås av styrelseordförande Anders Moberg och styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Gunilla Spongh, Lars Ljungälv, Andréas Elgaard och Catarina Fagerholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för 2023 i form av teckningsoptioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER