Bildkälla: Stockfoto

Episurf kallar till årsstämma den 4 maj

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Episurf Medical kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Ulf Grunander väljs till ny styrelseordförande.
Nuvarande ordförande Dennis Stripe avböjer omval, efter att ha varit ordförande sedan augusti 2016.

Omval föreslås av övriga styrelseledamöter: Leif Ryd, Annette Brodin Rampe, Laura Shunk och Christian Krueger. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner riktat till vissa anställda.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högt 20 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER