Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Chicago inköpschefsindex ökade oväntat i mars

Chicago inköpschefsindex ökade oväntat i mars.

Inköpsindexet förbättrades till 43,8 i mars. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 43,0.

Föregående månads utfall var 43,6.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAmars, 2023KonsensusFörändring mot konsensusfebruari, 2023
Chicago inköpschefsindex43,843,01,9%43,6
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER