Bildkälla: Stockfoto

K-Fastigheter köper byggrätt i Älvängen i Ale kommun

Fastighetsbolaget K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för 110 hyresrätter i Ale kommun. Förvärvet sker från ett bolag inom Serneke-koncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Ale Utby 3:113 i centrala Älvängen. Lagakraftvunnen detaljplan finns. Det framgår av ett pressmeddelande.

K-Fastigheter avser på den förvärvade marken uppföra 110 hyresrätter i bolagets egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus. Beräknat årligt hyresvärde uppgår till 16 miljoner kronor. Tillträde har ägt rum och byggstart beror på när bygglov erhålls vilket preliminärt förväntas ske under 2023. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 12 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER