Bildkälla: Stockfoto

En majoritet av S&P 500-bolagen har slagit förväntningarna under Q1 - Abrdn

Tack vare lägre förväntningar kunde en klar majoritet av bolagen i amerikanska S&P 500-indexet slå estimaten under första kvartalet. Det visar en analys gjord av brittiska kapitalförvaltaren Abrdn. Utgångsläget för kommande kvartal ser bra ut för bolagen, men kan komma att försämras om en recession blir verklighet.

Rapportsäsongen bland bolagen i det breda Wall Street-indexet S&P 500 lider snart mot sitt slut i och med att runt 85 procent av bolagen har rapporterat. Kapitalförvaltaren Abrdn har gjort en analys av säsongen hittills och noterar starka prestationer av bolagen.

“Det är dock viktigt att notera att detta till stor del beror på de mycket låga förväntningarna inför säsongen. Blandade resultat och budskap från olika företag bör också dämpa entusiasmen”, skriver kapitalförvalterns analytiker Omar Ene i en kommentar.

Vinsten per aktie på årsbasis landade på -3,4 procent mot väntade -8 procent. Det bättre utfallet beror enligt Abrdn på en starkare tillväxt än väntat och marginalkompression. Andelen företag som överträffade förväntningarna låg på cirka 80 procent, vilket är “betydligt högre än det långsiktiga snittet”, enligt Ene. Även hur mycket bolagen överträffat estimaten är större än det långsiktiga genomsnittet.

Sektorerna som bidrog mest till den positiva tillväxten för vinsten per aktie var finans och energi. De som bidrog mest negativt var kommunikationstjänster, sällanköpsvaror och -tjänster samt informationsteknik. Men läget kan förändras i framtiden, skriver Ene.

“Energi, som har hållit S&P 500-tillväxten i positivt territorium under en stor del av det senaste året, kommer snart att leda EPS-tillväxten lägre och kommer att vara den största negativa faktorn för EPS-tillväxten under de närmaste kvartalen på grund av höga baseffekter.”

Hos företagens ledningar noterar Ene optimistiska tecken som förbättringar i leveranskedjor, tillgång på arbetskraft och lägre inflation. Bra balansräkningar, låga skulder och hög sysselsättning stödjer bilden. Samtidigt finns det orosmoln vid horisonten.

“Ledningarna var fortsatt oroade över utsikterna för en konsumentdriven recession och de eventuella effekterna av den senaste bankkrisen på stämningsläget och efterfrågan”, går det att läsa i analysen.

Vad gäller utvecklingen för bolagens aktiekurser skriver Ene att de varit “ordnade”, med högre kurser för företag som slagit förväntningarna och lägre för dem som missat.

Hos analytikerkåren noteras en något lägre aktivitet med mindre estimatrevideringar än vad som tidigare varit fallet. Humöret bland investerarna beskrivs som dämpat på grund av en förväntad ekonomisk nedgång.

Under de kommande kvartalen tror Abrdn att företagen på grund av nedskruvande vinstförväntningar kan fortsätta slå förväntningarna. Ene skriver att förväntningarna pekar mot en “mild vinstnedgång under första halvåret och en blygsam nedgång i negativt territorium för försäljningstillväxten under andra kvartalet”.

Men trots ett ljusare nuläge tror även Ene på en försämrad ekonomi i framtiden.

“Vi anser att en ekonomisk recession är den mest sannolika händelsen, och om detta scenario skulle förverkligas bör man förvänta sig en kraftigare nedgång än vad som för närvarande prognostiseras.”
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER