Bildkälla: Stockfoto

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Sverige minskade oväntat i maj (uppdatering)

(uppdatering i princip hela texten)

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Sverige minskade oväntat i maj.

- Även om vi ser ljusglimtar i tjänstekonjunkturen både i Sverige och i Europa har nedåtriskerna för svensk tjänstesektor snarare ökat under de senaste månaderna. Det gäller inte minst efter svagare konjunktursignaler från industrin och den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet som på sikt kan drabba tjänsteföretagen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Tjänsteindexet sjönk till 50,2 i maj. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 51,0.

Föregående månads utfall var 50,5. En siffra över 50 indikerar expansion.

Delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget till ökningen följt av leveranstider. Orderingång och affärsvolym backade och drog ned totalindexet. Tjänsteföretagens affärsplaner har blivit mer expansiva och steg i maj till den högsta nivån på fyra månader.

Index för leverantörernas insatsvarupriser minskade i maj till 57,3, från 57,9 i april. Det är andra månaden i rad som indexet är under dess historiska genomsnitt, som ligger vid 58,1.

- Det visar på ett lägre prisökningstryck i tjänstesektorn även om det är en bra bit kvar till de låga nivåer som rådde under 2020, säger Jörgen Kennemar.

Det sammanvägda indexet sjönk till 47,6 i maj. Föregående månads utfall var 49,1. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen.

Sverigemaj, 2023Konsensusapril, 2023
Inköpschefsindex för tjänstesektorn50,251,050,5
Inköpschefsindex sammanvägt47,649,1
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER