Bildkälla: Stockfoto

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Spanien minskade mer än väntat i maj

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Spanien minskade mer än väntat i maj.

Tjänsteindexet sjönk till 56,7 i maj. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 57,0.

Föregående månads utfall var 57,9.

Det sammanvägda indexet sjönk till 55,2 i maj. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 55,1.

Föregående månads utfall var 56,3.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Spanienmaj, 2023Konsensusapril, 2023
Inköpschefsindex för tjänstesektorn56,757,057,9
Inköpschefsindex sammanvägt55,255,156,3
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER