Bildkälla: Stockfoto

Fastighetsmarknaden sänke för kronan - Handelsbanken

Den svenska kronan fortsätter att utvecklas svagt gentemot större valutor som dollarn och euron. I en analys skriver Handelsbanken att fastighetsmarknaden agerar sänke för valutan, men att den på sikt bör stärkas.

Kronan är idag nere på historiskt låga nivåer jämfört mot dollarn och euron. Samtidigt har fastighetsbranschen varit inne i en skakig period senaste tiden. Speciellt förra veckan när SBB:s aktie upplevde dramatiska kursrörelser som resulterade i att vd Ilija Batljan lämnade sin post.

I en analys lyfter Handelsbanken att fastighetssektorn ofta lyfts fram i utländska analyser som ett sänke för kronan.

"Men det som sticker ut när man läser utländska analyser om den svenska ekonomin och valutan är en svart bild av de svenska fastighetsbolagen och dess konsekvenser för den övriga ekonomin. Flera av dem spår en utveckling med massiva kreditförluster inom banksystemet som kan få långtgående konsekvenser för den finansiella stabiliteten."

Själva anser Handelsbanken att pessimismen mot sektorn är för stor. I ett längre perspektiv tror man att kronan kommer stärkas.

"För kronans del kommer följaktligen fastighetsmarknaden att fortsätta vara ett öppet sår ytterligare ett tag. Negativa nyheter runt flera av bolagen kommer att användas mot valutan. Men så småningom bör omvärldens bild av den svenska ekonomin mogna och kanske börjar den processen när vi ser slutet på räntehöjningscykeln."

Enligt Handelsbanken är de flesta svenska fastighetsbolag "väl rustade" medan de svenska bankerna har bra med kapital. Dock ser banken högre finansieringskostnader framöver i takt med att utestående lån förfaller. Räntesänkningar väntas först 2024.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER