Bildkälla: Stockfoto

Trendskifte - nu tror fler svenska på stigande bostadspriser

Det har skett ett skifte i svenskarnas syn på bostadspriserna. I tre kvartal i rad trodde fler svenska på prisfall än uppgång. I det andar kvartalet har detta ändrats. Nu är det fler som tror på uppgång än som tror på nedgång. Det visar SBAB:s mätning av 1 100 bostadsägares prisförväntningar.

Totalt 32 procent tror på stigande priser, 19 procent tror på fallande priser och 34 procent tror på oförändrade priser. Undersökningen genomfördes den 29 maj till 2 juni.

- Sedan pristoppen förra våren har bostadspriserna fallit med 13 procent i Sverige som helhet fördelat över fallande bostadsrättspriser med 8 procent och fallande villapriser med 16 procent. Det är därför inte förvånande att hushållen har haft en negativ syn på utvecklingen de senaste kvartalen. Men nu syns en tydligt ökad optimism, som gissningsvis hänger ihop med den faktiska prisuppgången på bostäder under årets inledande månader, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB själva har inte ändrat sin prognos utan tror fortsatt på en nedgång i närtid.

- Det återstår att se om optimismen kvarstår framöver. Vi ligger kvar med vår prognos att bostadspriserna kommer att fortsatta ner lite till i närtid. Vår bedömning är att vi inte har sett den fulla effekten av ränteuppgången ännu i bostadspriserna. En brasklapp är dock på sin plats. Under pandemin ökade priserna väldigt mycket trots initiala bedömningar om det motsatta. Även om priserna gått ner markant på särskilt villor sedan förra våren, så kunde det ha varit betydligt värre givet de yttre omständigheterna, säger Robert Boije.

På längre sikt har optimisterna ett övertag. Totalt 54 procent, upp 8 procentenheter mot föregående kvartal, tror på stigande priser över en treårshorisont. Blott 6 procent, ned från 11 procent i tidigare undersökning, tror på nedgång i priserna. En av fem tror på stillastående priser.

Oron har också minskat för energipriserna.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER