Bildkälla: Stockfoto

Anotos emission tecknades till 30,7 procent av garanterna

Teknikbolaget Anoto stärker sin balansräkning med cirka 20,5 miljoner kronor genom att företrädesemissionen blev fulltecknad.

Teckningsgraden var 69,3 procent, varav 14,1 procent med stöd av teckningsrätter. Garantier om 30,7 procent har använts vilket gör att emissionen blev fulltecknad.

”Under den senaste månad har Anoto anskaffat cirka 70 miljoner kronor genom en riktad emission, en företrädesemission och försäljning av aktier i KAIT. Likviden används till att betala tillbaka utestående skuld, utveckla vår verksamhet samt stärka vårt team”, uppger vd Joonhee Won.

Han fortsätter.

”Vid offentliggörandet av företrädesemissionen fastställdes teckningskursen till en premie i förhållande till stängningskursen för bolagets stamaktie. Det fantastiska resultatet i kapitalanskaffningarna beror på vår kärnteknik och innovation inom smartpennor där vi tydligt är marknadsledande. Samtidigt som världen fortsätter att digitaliseras är det få av oss som vill förlora våra pennor. Detta är särskilt tydligt i klassrummet där handskrift är en grundläggande färdighet som är kopplad till intresse och inlärning. Även om vi fortfarande har mycket arbete framför oss tror jag att idag markerar en viktig vändpunkt för Anoto.”
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER