Bildkälla: Stockfoto

Tudelad bild kring konjunkturen och prissättning - Riksbankens företagsundersökning

De svenska storbolagen har en splittrad syn över konjunkturen och behovet av att fortsätta höja försäljningspriserna. Det framgår av Riksbankens företagsundersökning, enligt ett pressmeddelande.

Inom industrin och särskilt då exportindustrin är efterfrågan stark och lönsamheten god, vilket också förstärks av den svaga kronan. Här har man trots förväntningar om en konjunkturavmattning ännu inte påträffat en sådan.

Motsatt bild råder inom handeln, där efterfrågan är svagare än normalt. Den höga inflationen har gjort att hushållens ekonomi försämrats och att dessa i allt större utsträckning söker sig efter billigare alternativ och/eller väljer bort varor. Alltihop leder till minskande försäljningsvolymer och försämrad lönsamhet.

De två grenarna har också motsatt bild kring prissättningsplanerna. Industrin har efter tidigare snabba och kraftiga prishöjningar sagt att de inte planerar fler i samma utsträckning. Detta till följd av att kostnadstrycket sjunkit.

"Handeln planerar däremot att fortsätta höja försäljningspriserna för att kompensera sig för de ökade kostnaderna och den vikande lönsamheten", skriver Riksbanken och tar upp vad en av aktörerna inom branschen sagt: "Vi kommer att försöka höja priserna om det går".
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER