Bildkälla: Stockfoto

Zooms resultat klart bättre än väntat - höjer prognoser

Kommunikationsplattformen Zoom redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var klart bättre än väntat.

Omsättningen steg 3,2 procent till 1 136,7 miljoner dollar (1 101,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 119.

Justerat resultat per aktie blev 1,29 dollar (1,07), vilket är 19,4 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,08.

Antalet företagskunder uppgick vid periodens utgång till cirka 219 700, upp 5 procent mot samma kvartal i fjol. Vid förra kvartalsskiftet var nivån 218 100 respektive plus 6,9 procent.

För helåret spås nu intäkter på 4 506-4 511 miljoner dollar (tidigare 4 485-4 495) med en justerad vinst per aktie på 4,93-4,95 dollar (tidigare 4,63-4,67). Väntat var 4 499 respektive 4,67

Aktien som ökade 2,9 procent under ordinarie handel, steg ytterligare 0,5 procent i efterhandeln.

Zoom, MUSDQ3-2023/2024KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2022/2023Förändring
Nettoomsättning1 136,71 1191,6%1 101,93,2%
Justerat resultat per aktie, USD1,291,0819,4%1,0720,6%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER