Bildkälla: Stockfoto

Catena Media vänder till en mindre rörelseförlust (uppdatering)

(sista tre styckena)

Affiliatebolaget Catena Media redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Samtliga siffror avser den kvarvarande verksamheten.

Omsättningen sjönk 27,4 procent till 15,9 miljoner euro (21,9). Intäkterna under oktober, det vill säga efter utgången av tredje kvartalet, var lägre med -37 procent, vilket återspeglar ett skifte till intäktsdelning, skriver bolaget.

Ebitda-resultatet blev 2,8 miljoner euro (8,8), med en ebitda-marginal på 17,6 procent (40,2).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 3,1 miljoner euro (8,8), med en justerad ebitda-marginal på 19,5 procent (40,2).

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner euro (6,3).

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner euro (6,0), och per aktie -0,02 euro (0,08).

Bolaget har slutfört sin strategiska översyn, vilket har resulterat i en avyttring av den italienska verksamheten för 19,8 miljoner euro.

Nu sitter man på en nettokassa (21,2 miljoner euro) och avser att investera i framtida tekniker som kommer att driva på expansionen på kärnmarknaden i Nordamerika, uppger vd Michael Daly i rapporten.

Daly säger också i rapporten att han ser bolaget återgå till organisk tillväxt under andra halvåret 2024.
Catena Media, MEURQ3-2023Q3-2022Förändring
Nettoomsättning15,921,9-27,4%
EBITDA2,88,8-68,2%
EBITDA-marginal17,6%40,2%
Justerat EBITDA3,18,8-64,8%
Justerad EBITDA-marginal19,5%40,2%
Rörelseresultat-0,46,3
Rörelsemarginal28,8%
Nettoresultat-1,76,0
Resultat per aktie, EUR-0,020,08
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER