Bildkälla: Stockfoto

Svenska Handelsfastigheter har tagit in 700 miljoner kronor genom riktad emisison

Fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter har genomfört en riktad nyemission av preferensaktier till bolagets tre största ägare. Emissionen har inbringat cirka 700 miljoner kronor.

Formellt är det Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner och Länsförsäkringar Liv som tecknat i emissionen.

"Det är positivt att vi genom detta steg kommer att kunna öka och tydliggöra transparensen kring bolagets ägarstruktur. Samtidigt stärks vår finansiella ställning vilket ökar flexibiliteten att agera på investeringsmöjligheter", uppger vd Thomas Holm i en kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER