Bildkälla: Spotify Press

Spotify minskar personalstyrkan med 17 procent

Musikströmningstjänsten Spotify kommer att minska personalstyrkan med omkring 17 procent. Det skriver vd Daniel Ek i ett öppet brev riktat till alla anställda.

- Jag inser att för många kommer en minskning av denna storlek att kännas förvånansvärt stor med tanke på den senaste positiva delårsrapporten och vår prestation. Vi diskuterade att göra mindre minskningar under 2024 och 2025. I slutändan, med tanke på klyftan mellan vårt finansiella mål och våra nuvarande driftskostnader, beslutade jag att en betydande åtgärd för att anpassa våra kostnader var det bästa alternativet för att uppnå våra mål. Även om jag är övertygad om att detta är rätt åtgärd för vårt företag, förstår jag också att det kommer att vara otroligt smärtsamt för vårt team, skriver Daniel Ek.

Daniel Ek skriver vidare att trots vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna är bolagets kostnadsstruktur fortfarande för hög.

Personalneddragningarna inleds omgående.

- Vi börjar med en baslinje för alla anställda, där den genomsnittliga anställda får cirka fem månaders avgångsvederlag. Detta kommer att beräknas utifrån lokala krav på uppsägningstid och anställdas anställningstid, skriver Daniel Ek. All intjänad och outnyttjad semester kommer att betalas ut till avgående anställda.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER