Bildkälla: Stockfoto

Indutrade kallar till årsstämma den 9 april

Aktieägarna i teknikhandelsbolaget Indutrade kallas till årsstämma tisdagen den 9 april i Stockholm. Aktieägarna kan också poströsta i förväg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,85 kronor per aktie.

Styrelseförslaget är känt sedan tidigare. Valberedning föreslår nyval av Pia Brantgärde Linder som styrelseledamot. Hon är chef för affärsområdet Foodtech på Munters och har tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar på ABB.

Krister Mellvé har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Katarina Martinson samt styrelseledamöterna Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Kerstin Lindell, Ulf Lundahl och Lars Pettersson.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram riktat till koncernledningen, nyckelpersoner och dotterbolagschefer på högst 365 000 aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER