Bildkälla: Stockfoto

Fastator varnar för osäkerhet om bolagets överlevnad i årsredovisningen

Krisdrabbade fastighetsinvestmentbolaget Fastator publicerar idag sin årsredovisning för 2023.

Styrelsen och ledningen bedömer att det finns en väsentlig osäkerhet och betydande tvivel för bolaget och koncernens fortsatta drift och gör bedömningen att flertalet avyttringar måste genomföras för att säkerställa likviditeten tolv månader från undertecknande utav årsredovisningen.

Vidare görs bedömningen att upptagning av ny finansiering eller nyemission inte är sannolikt inom tolv månader från undertecknade av årsredovisningen.

Fastators aktie faller med knappt 40 procent på fredagen och har tappat 88 procent på ett år.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER