Bildkälla: Stockfoto

Lundin Mining flaggar för poster som väntas påverka Q1-resultatet

Gruvbolaget Lundin Mining flaggar för vissa poster som väntas påverka resultatet för det första kvartalet.

Detta innefattar oreviderade valutakurs- och handelsvinster på skuld- och aktieinvesteringar som stödjer kapitalfinansieringen för Josemaria-projektet på cirka 8 miljoner dollar före skatt, oreviderade realiserade vinster på valutakurs- och dieselderivatkontrakt på cirka 4 miljoner dollar före skatt, samt orealiserade vinster på valuta på cirka 11 miljoner dollar före skatt, främst relaterade till betalningar i chilenska pesos under kvartalet.

Vidare väntas bolaget också redovisa vissa icke kassapåverkande poster som påverkar resultatet men inte justerat ebitda, justerat nettoresultat eller justerat resultat per aktie.

Dessa inkluderar en oreviderad orealiserad valutakursvinst på cirka 16 miljoner dollar före skatt, främst på grund av försvagningen av den chilenska peson under kvartalet, och en oreviderad orealiserad förlust på cirka 53 miljoner dollar före skatt relaterad till marknadsvärderingen av bolagets utestående valutaderivatkontrakt och dieselderivatkontrakt.

Slutligen väntas intäkterna bli positivt påverkade av oreviderade preliminära prisjusteringar på tidigare perioders försäljning av koncentrat på cirka 2 miljoner dollar före skatt.

Lundin Mining presenterar sin delårsrapport den 1 maj.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER