Bildkälla: Stockfoto

ABB:s operativa ebita-resultat högre än väntat - höjer marginalprognosen något (uppdatering)

(tillägg i hela nyheten)

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Det operativa ebita-resultatet var högre än väntat.

"Trots höga jämförelsetal visar utfallet för första kvartalet att året har börjat bra, med en starkare orderutveckling än väntat, en rekordhög marginal och ett starkt kassaflöde. Det ger oss tillförsikt nog att höja våra förväntningar på marginalen för 2024", säger vd Björn Rosengren.

Omsättningen steg 0,1 procent till 7 870 miljoner dollar (7 859). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 8 142.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 417 miljoner dollar (1 277), väntat 1 369, med en justerad ebita-marginal på 18,0 procent (16,2).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 905 miljoner dollar (1 036).
Resultat per aktie uppgick till 0,49 dollar (0,56).

Orderingången landade på 8 974 miljoner dollar (9 450), vilket är 3,2 procent högre än analytikerkonsensus.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 726 miljoner dollar (282).

För det andra kvartalet räknar ABB med en medelhög ensiffrig tillväxt i jämförbara intäkter och att den operativa ebita-marginalen blir något högre än för första kvartalet 2024.

"För helåret 2024 förväntar vi oss en positiv "book-to-bill", en tillväxt på cirka 5 procent i jämförbara intäkter, samt en operativ ebita-marginal på cirka 18 procent", säger Rosengren.

Utsikterna i bokslutsrapporten, som kom den 1 februari, var:

"För helåret 2024 förväntar vi oss en positiv ”book-to-bill”, en tillväxt på cirka 5 procent i jämförbara intäkter, samt att den operativa ebita-marginalen förbättras något från 2023 års nivå på 16,9 procent"

ABB, MUSDQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Orderingång8 9748 6993,2%9 450-5,0%
Nettoomsättning7 8708 142-3,3%7 8590,1%
Justerat EBITA1 4171 3693,5%1 27711,0%
Justerad EBITA-marginal18,0%16,8%16,2%
Nettores, hänförligt till moderbolag9051 036-12,6%
Resultat per aktie, USD0,490,56-12,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet726282157,4%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER