Bildkälla: Stockfoto

Stendörren föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Stendörren kallas till årsstämma den 23 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Roniek Bannink och Joakim Rubin som styrelseledamöter. Bägge representerar EQT som är huvudägare i bolaget.

Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan har avböjt omval till styrelsen, vilket meddelades i januari.

Omval föreslås av ordförande Andreas Philipson samt ledamöterna Seth Lieberman, Helena Levander och Carl Mörk.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER