Bildkälla: Stockfoto

Afrys justerade ebita-resultat var något i underkant av förväntningarna

Teknikkonsulten Afry redovisar en omsättning som var lägre än väntat i första kvartalet 2024. Det justerade ebita-resultatet var något i underkant av förväntningarna.

Nettoomsättningen sjönk 0,4 procent till 6 891 miljoner kronor (6 916). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 091. Den organiska försäljningstillväxten var 0,5 procent (15,9).

Ebita-resultatet uppgick till 582 miljoner kronor (689), med en ebita-marginal på 8,4 procent (10,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 590 miljoner kronor (689), väntat 600, med en justerad ebita-marginal på 8,6 procent (10,0).

Rörelseresultatet blev 541 miljoner kronor (646). Rörelsemarginalen var 7,9 procent (9,3).

Resultatet före skatt var 471 miljoner kronor (568).

Resultatet efter skatt blev 355 miljoner kronor (436).

Resultat per aktie uppgick till 3,13 kronor (3,85).

Afry, MkrQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning6 8917 091-2,8%6 916-0,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent0,515,9-96,9%
EBITA582689-15,5%
EBITA-marginal8,4%10,0%
Justerat EBITA590600-1,7%689-14,4%
Justerad EBITA-marginal8,6%8,5%10,0%
Rörelseresultat541646-16,3%
Rörelsemarginal7,9%9,3%
Resultat före skatt471568-17,1%
Nettoresultat355436-18,6%
Resultat per aktie, kronor3,133,85-18,7%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER