Bildkälla: Stockfoto

Irlab påkallar utbetalning på 25 miljoner kronor i lånefacilitet

Forskningsbolaget Irlab Therapeutics har påkallat en utbetalning om 25 miljoner kronor inom ramarna för det låneavtal om totalt 55 miljoner kronor som ingicks med Fenja Capital, tidigare Formue Nord, i december 2023. Beloppet utgör den andra och sista tranchen i låneavtalet som därmed nu har utnyttjats i sin helhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet förfaller till betalning den 22 maj 2025. Långivaren har rätt att konvertera 10 miljoner kronor av lånet till en aktiekurs som uppgår till 130 procent av ett volymvägt medelvärde under de 10 handelsdagar som föregick datumet för undertecknande av låneavtalet.

Utöver en uppläggningsavgift om 5 procent av faciliteten löper lånet med en årlig ränta om Stibor tre månader plus 10 procentenheter av lånat belopp och ska betalas vid slutet av varje kalenderkvartal.

Irlab har möjlighet att återbetala lånet före löptidens utgång utan ytterligare kostnader. Styrelsen och bolaget har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av lånet ligger i såväl bolagets som dess aktieägares bästa intresse.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER