Bildkälla: Stockfoto

Vattenfall ansöker om tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Det statliga energibolaget Vattenfall har lämnat in en tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet omfattar som mest 30 vindkraftverk som årligen beräknas producera 800 gigawattimmar, vilket motsvarar hushållsel för 100 000 bostäder. Parken är belägen söder om Tärendö.

"Vindprojektet Selkävaara har många fördelar; först och främst så möjliggör de goda vindlägena i området en hög fossilfri energiproduktion. Vi ser också att projektet har goda förutsättningar att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur", säger Victor Andersson, regionchef för Projektutveckling Landbaserad vindkraft i Norrbotten.

De första undersökningarna i området inleddes av Vattenfall 2010 och under 2016 genomfördes det första samrådet. Ursprungligen var planen 58 vindkraftverk, men det har förändrats med hänvisning till att "teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet går fort och turbinerna har sedan dess fått betydligt större effekt".

"Den ansökan som Vattenfall lämnade in den 5 juni omfattar därför maximalt 30 vindkraftverk, med en totalhöjd om 250 meter inom ett område som är väsentligt mindre än det tidigare tänkta området", heter det i pressmeddelandet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER