Bildkälla: Stockfoto

Africa Oil konsoliderar ägandet i Prime till 100 procent, emitterar i utbyte aktier till BTG

Olje- och gasbolaget Africa Oil har ingått ett definitivt avtal med BTG Pactual Oil & Gas avseende konsolidering av ägandet av Prime-tillgångar offshore Nigeria. Det framgår av ett pressmeddelande.

Parterna har kommit överens om att placera ägandet, som idag är lika jämnt fördelat 50/50 mellan partnerna, i Africa Oil i utbyte mot att BTG ges 35 procent i Africa Oil genom nyemitterade aktier.

Styrelserna i båda bolagen har enhälligt röstat för att den föreslagna omorganiseringen.

Affären är villkorad av att den godkänns av aktieägare i Africa Oil som sitter på minst 50 procent av kapitalet vid en extrastämma, planerad att hållas i oktober.

"Konsolideringen av Prime, tillsammans med avyttringarna i Namibia och Sydafrika samt ägarökningen i Impact, är alla viktiga steg i vår affärsplan för 2024. Den föreslagna omorganisationen kommer att förbättra vår verksamhet, leverera identifierbara besparingar och öka vår kapitalavkastning till aktieägarna på en hållbar basis", kommenterar Roger Tucker, vd för Africa Oil.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER