Stark försäljning för Iapotek i fjärde kvartalet - ska även prioritera synergieffekter och strategifrågor under 2020

Detaljhandelsbolaget Iapotek redovisar högre intäkter under fjärde kvartalet samtidigt som förlusten ökar.

Annons

"Sista månaden på året avslutades med ett nytt försäljningsrekord på 4,8 miljoner kronor. Kvartal 4 blev också årets starkaste kvartal", konstaterar vd Conny Palmkvist som pekar på att expansion och tillväxt även framöver står högt på agendan.

Omsättningen steg 27,9 procent till 13,3 miljoner kronor (10,4).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-1,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,3 miljoner kronor (0,7).

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

"Med vårt senaste tillskott i organisationen på marknadsfronten har förutsättningar skapats för fortsatt tillväxt. Försäljning och tillväxt står högt upp på agendan men vi bedömer också att det finns ett behov av att skapa en större tydlighet kring vår struktur i koncernen, både externt och internt. Jag syftar på hur vi ska mobilisera och strukturera oss som koncern för att bli riktigt framgångsrika och hur vi skall arbeta för att bli en betydande spelare på apoteksmarknaden. Som koncern har vi intressanta fördelar som vi kan ta till vara på ett bättre sätt än vi gör idag. Synergieffekter och strategifrågor kommer därför också vara en prioriterad fråga under 2020", säger Iapotek-chefen.

Iapotek, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning13,310,427,9%
Rörelseresultat-1,1-0,3
Resultat före skatt-1,1-0,5
Nettoresultat-1,1-1,0
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet1,30,785,7%

Länkar och källor:

media.finwire.com

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser