Penser Access höjer motiverat värde för Optifreeze till 29-31 kronor (27-29)

Optifreeze rapporterade ett första kvartal utan överraskningar. Det skriver Penser Access i en uppdragsanalys daterad den 6 maj.

Annons

"Vi justerar upp våra estimat för 2021 och 2022 mot bakgrund av att vi tror att bolaget under andra eller tredje kvartalet potentiellt kan få en första referenskund inom snittblomssegmentet. Vi lämnar estimaten för 2020 oförändrade. För 2021 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 28 miljoner kronor (23) och för 2022 bedömer vi intäkter om 76 miljoner kronor (54)", skriver Penser Access.

Analyshuset höjer sitt motiverade värde något mot bakgrund av högre estimat och ser nu ett motiverat värde i intervallet 29 till 31 kronor per aktie, jämfört med tidigare 27 till 29 kronor. Penser ser sammanfattningsvis medelhög potential till hög risk i aktien. Optifreeze flyttar den 15 till First North, från Spotlight, vilket Penser bedömer kan öka intresset för aktien.

Länkar och källor:

links.penser.se

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser