Dubblad omsättning för Lohilo Foods under första kvartalet, men förlusten ökade

Glasstillverkaren Lohilo Foods redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Annons

Omsättningen steg 109,6 procent till 52,2 miljoner kronor (24,9).

Bruttovinsten blev 17,8 miljoner kronor (13,6), med en bruttovinstmarginal på 34,1 procent (54,6).

Ebitda-resultat blev -4,0 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (-1,8).

Försäljningstillväxten för de egna varumärkena (Lohilo, Alvestaglass och Järna Glass) uppgick till 45 procent. En stor del av övrig tillväxt drivs av nya uppdraget att distribuera Häagen Dazs i Sverige.

Försämringen av bruttomarginalen förklaras främst av att andelen distribuerade varor ökat kraftigt.

Den planerade noteringen på First North har skjutits upp och man uppger nu att den ska ske under andra halvan av 2020.

Satsning på personal i och med expansion ska vara en stor förklaring till den ökade förlusten, en expansion som stannat av i och med corona.

Svagt första kvartal, men vd Richard Hertvig hoppas på andra och tredje kvartalet.

"I första kvartalet visar vi negativt resultat. Som följd av detta har vi jobbat hårt med rätt pris- och kostnadsbild för att förbättra marginalerna och nå lönsamhet. Samtidigt skall man vara medveten om att vår säsongsförsäljning fortfarande är mycket stark vilket betyder att vi under andra och tredje har möjlighet att kunna öka vår försäljning så mycket att vi förhoppningsvis når god lönsamhet under dessa kvartal."

Lohilo Foods, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning52,224,9109,6%
Bruttoresultat17,813,630,9%
Bruttoresultatmarginal34,1%54,6%
EBITDA-4,0-0,6
Resultat före skatt-5,5-1,8
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser