Bildkälla: Stockfoto

Verisec kallar till extra stämma för att besluta om namnbyte till Freja eID

Aktieägarna i Verisec kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras, innebärande att bolaget byter namn till Freja eID Group.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett incitamentsprogram, omfattande högst 100 000 teckningsoptioner 2020/2023 som berättigar till teckning av lika många nya aktier.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier i december 2023 till teckningskursen 104 kronor per aktie. Teckningsoptionerna får tecknas av 14 nyckelpersoner i bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i bolaget kommer att delta i incitamentsprogrammet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER