Bildkälla: Stockfoto

Josab lämnar uppdatering om bolagsförvärv i Hongkong/Kina

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions lämnar en uppdatering om bolagsförvärv i Hongkong/Kina. Det framgår av ett pressmeddelande.

Josab tecknade den 30 juli ett så kallat "Term Sheet" avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Clear Industry. Bolaget är ett holdingbolag med säte i Hongkong och har två rörelsedrivande dotterbolag i Kina.

En finansiell och en juridisk due diligence har utförts av en lokal revisionsbyrå respektive advokatbyrå. Dessa rapporter kommer ligga till grund för Josabs styrelses beslut om förhandlingar om ett köpeavtal mellan parterna.

Med hänsyn till affärens storlek kommer i sådant fall ett köpeavtal, med alla villkor för affären, att presenteras för Josabs aktieägare på en extra bolagsstämma för aktieägarnas godkännande och för juridisk giltighet mellan parterna.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER