Bildkälla: Stockfoto

Glycorex nytillträdde vd ser stor potential för Glycosorb ABO i länder som Indien, Mexiko och Turkiet

Medicinteknikbolaget Glycorex vd Pontus Nobréus publicerar på fredagen sin första vd-uppdatering efter att han tillträdde vd-posten den 15 oktober, enligt ett pressmeddelade.

"I Glycorex Transplantation ser jag ett bolag med unik kompetens inom biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Teknologin är väletablerad och i klinisk användning sedan 2001 för transplantation över blodgruppsgränserna med produkten Glycosorb ABO, speciellt i Europa. Vidare finns det en stor potential för Glycosorb ABO i länder som Indien, Mexiko och Turkiet. Varför det är betryggande att vi har partners på plats för dessa viktiga marknader. För USA-marknaden, ger de nya nationella målen att dubblera antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys, goda möjligheter för initiala studier med amerikanska centra för att kunna göra Glycosorb ABO tillgänglig i USA", skriver Pontus Nobréus

Ett annat prioriterat område är lanseringen av bolagets nya produkt för universell blodplasma, vilken har levererats till fler än tio universitetssjukhus. Även amerikanska blodbanker har visat intresse och dialog förs med dessa.

Pontus Nobréus konstaterar vidare att intresset för bolagets produkter är stort, vilket avspeglas inte minst i de artiklar som nyligen publiceras avseende njur- och stamcellstransplantation. Utvecklingsarbetet med bolagets artrit-produkt fortlöper enligt plan, där nästa milstolpe är färdigställandet av biokompabilitetsstudierna.

Glycorex, som idag är noterat noterat på NGM Main Regulated, kommer att utvärdera förutsättningar att genomföra ett listbyte.

"Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot att leda tillväxten för Glycorex Transplantation, genom ökad marknadsnärvaro såväl på etablerade som nya marknader samt lansering av nya produkter", avslutar Pontus Nobréus.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER