Bildkälla: Stockfoto

Industrial Solar ökar förlusten i tredje kvartalet

Industrial Solar redovisar en ökad förlust i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till -0,3 miljoner kronor (0,1). Övriga intäkter var 0,6 miljoner kronor (1,8) och de totala intäkterna var 0,3 miljoner kronor (2,6).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet före och efter skatt var -4,1 miljoner kronor (-2,5).

"Försäljningen under tredje kvartalet är negativ på grund av justeringar som var nödvändiga på grund av ett redovisningsfel under första kvartalet, en faktura för en utbetalning bokfördes av misstag som försäljning", uppger bolaget.

- Det tredje kvartalet 2020 var positivt på flera sätt. Vi kunde känna en lättning i covid-19 krisen, särskilt med avseende på nya partners som 60 är öppna för samarbetsavtal igen och en ny våg av intresse för vår bredare portfölj, som ett resultat från förvärvet av Solar Spring, kommenterar vd Christian Zahler i delårsrapporten.

Industrial Solar, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning-0,30,1
Rörelseresultat-4,1-2,8
Resultat före skatt-4,1-2,5
Nettoresultat-4,1-2,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER