Bildkälla: Stockfoto

Miris kallar till extra stämma den 24 februari för att besluta om omvänd split

Aktieägarna i mjölkanalysföretaget Miris kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier, omvänd split, varvid 400 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Bolagsordningen föreslås ändras för att möjliggöra sammanläggningen av aktier. Antalet aktier föreslås vara lägst 5,625 miljoner och högst 22,5 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER