Bildkälla: Stockfoto

MGI-chefen: Vår adtech-del utgör en konkurrensfördel

Spelbolaget Media and Games Invest ser goda organiska tillväxtutsikter för 2021 och noterar flera högprofilerade transaktioner framförallt i USA som är relevanta för bolagets mediasegment. Det säger finanschefen Paul Echt i en intervju efter bokslutskommunikén.

- Det är en stor skillnad mot våra svenska sektorkollegor, vi har vår adtech-del som utgör en konkurrensfördel. Den medför synergier med spelsidan och stärker våra tillväxtutsikter, säger finanschefen.

Det fjärde och avslutande kvartalet beskrivs i bokslutskommunikén som det starkaste hittills.

De definitiva intäkterna landade på 48,7 miljoner euro under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 73 procent mot samma period i fjol. Justerad ebitda ökade med 74 procent till 10,1 miljoner euro, samtidigt som nettoresultatet var positivt och förbättrades. Intäktsbidragen från de två segmenten spel och media löd 24,5 miljoner respektive 24,2 miljoner euro.

- Vårt mediasegment blir allt viktigare för synergierna och koncernen som helhet, vilket har illustrerats under 2020. Faktum är att vi har växt snabbare än marknaden även inom detta affärsben, berättar finanschefen.

- Annonsering har generellt varit lite osäkert på grund av covid-19, men eftersom vi vänder oss mot såväl gaming som digitaliserade bolag har vi i princip varit förskonade, förmedlar finanschefen.

Mediasegmentet har presterat väl under 2020 och växte 43 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

- Vi ser att adtech-området blir allt hetare. Det har gjorts flera intressanta börsnoteringar inom adtech och ett antal stora börsnoteringar är planerade i USA. Vi ligger samtidigt i framkant på detta område, resonerar finanschefen.

Han poängterar att MGI har inom denna verksamhetsdel flera av de största spelbolagen globalt som kunder, vilket inkluderar namn som Zynga, Ubisoft och Innogames.

- Vi vänder oss inte bara mot annonserande spelbolag, även om de står för den största delen av intäkterna. Vi riktar även in oss mot snabbväxande områden såsom e-handel, tillägger finanschefen som har ett förflutet på storbanken Unicredit.

Det har varit tydligt under den innevarande rapportsäsongen att ett antal svenska börsnoterade spelbolag har haft det tuffare än normalt, antingen operationellt eller relativt förväntansbilden.

Det skedde dock en återhämtning av tillväxten för MGI:s spelverksamhet i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet. Spelverksamheten noteras nu återigen för sekventiell tillväxt.

- Vi gjorde stora användarförvärv i det andra och det tredje kvartalet, och vi har lyckats överföra free to play-spelare till betalande användare. Det resulterade i att vi såg en marginalökning i fjärde kvartalet ihop med robust organisk och förvärvsdriven tillväxt, berättar Echt.

Han påpekar att nyförvärvet Kingsisle inte har konsoliderats i siffrorna ännu, vilket kommer ske från och med det första kvartalet 2021. I den kontexten är siffrorna ännu mer imponerande, uttrycker finanschefen.

De organiska tillväxtutsikterna för 2021 målas upp som goda.

- Vi ser att den organiska tillväxten var 26 procent nu i det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet och har varit god under hela 2020, berättar Echt.

- Vi har stora innehållsplaner planerade för det första halvåret, och även en del lanseringar. Pipelinen är stark, och det gäller även för vårt nyförvärv KingsIsle. De är väldigt angelägna om att släppa mer innehåll framöver än vad de har gjort de senaste åren, så vi förväntar oss ökad organisk tillväxt därifrån, tillägger finanschefen.

I och med de senaste siffrorna slogs prognosen för helåret 2020 och de finansiella målen som uppreviderades så sent som i november i fjol.

På frågan om man bör vara mer aggressiva i sina målsättningar svarar finanschefen att man hellre väljer att vara för konservativa än för aggressiva.

- Vi föredrar att överträffa de mål som vi har satt upp, och vi tycker de är rimliga. För 2021 kan vi redan bocka av våra finansiella mål givet förvärven som gjorts, avslutar MGI-chefen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER