Bildkälla: Stockfoto

Blick Global ökar resultatet

Adtech-bolaget Blick Global redovisar minskande omsättning men stigande vinst under det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 4,3 procent till 4,5 miljoner kronor (4,7). Totala intäkter var 13,7 miljoner kronor (5,1). Under kvartalet intäktsfördes 9 miljoner kronor av de 29 som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i förvärvet av Wiget Group. Det innebär att 5,2 miljoner kronor kvarstår som avsättning för tilläggsköpeskilling 2.

Ebitda-resultat blev 9,7 miljoner kronor (-3), med en ebitda-marginal på 215,6 procent.

Rörelseresultatet blev 5,7 miljoner kronor (-12,2), med en rörelsemarginal på 126,7 procent.

Resultatet före skatt var 4,2 miljoner kronor (-14,5).

Resultatet efter skatt blev 3,9 miljoner kronor (-14,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,10).

Ingen utdelning föreslås (0).

Bolaget ökade medieinvesteringarna under kvartalet. Wiget hade under det fjärde kvartalet mer diskussioner än någonsin med potentiella kunder.

"Vi har stora visioner med Blick, och kommer förmodligen aldrig bli riktigt nöjda, men en
resultatförbättring på närmare 20 miljoner kronor på helåret betyder att vi har lyckats vända verksamheten till att bli en väldigt spännande affär. Vi är tillfreds med hur vi lyckades manövrera
oss igenom förra årets utmaningar och kan konstatera att vi idag befinner oss i ett helt nytt läge jämfört med tidigare år", skriver vd Erik Ahlberg i rapporten.

Blick Global-chefen skriver att bolaget fört flera diskussioner om förvärv under året. Spotlight-bolaget vill närma sig iGaming-sfären.

"Blicks ambition är att genomföra fler förvärv men av flera skäl låter vi denna process ta tid. Valutan på aktien må vara ett viktigt nyckeltal men för oss är det av ännu större betydelse att entreprenörerna bakom bolagen ser värdet och potentialen i ett samgående med Blick och hur vi tillsammans kan utveckla börsbolaget på fem års sikt", uppger Ahlberg.


Blick Global, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning4,54,7-4,3%
EBITDA9,7-3
EBITDA-marginal215,6%
Rörelseresultat5,7-12,2
Rörelsemarginal126,7%
Resultat före skatt4,2-14,5
Nettoresultat3,9-14,8
Resultat per aktie, kronor0,03-0,10
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER