Bildkälla: Stockfoto

Raybased kommenterar revisorns särskilda upplysning i årsredovisningen

Fastighetsteknikbolaget Raybased publicerade i dag den 26 februari sin årsredovisning för 2020.
Revisorn har gjort en särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift, enligt ett pressmeddelande.

Revisorn framhåller att det inte är säkerställt att verksamheten kommer att kunna erhålla tillräcklig framtida finansiering vilket skulle kunna inverka negativt på verksamhetens utveckling. "Om inte bolaget lyckas säkerställa finansiering i tillräcklig omfattning kan det inte uteslutas att det eventuellt kan finnas en betydande osäkerhetsfaktor kopplad till bolagets förmåga att fortsätta verksamheten", skriver revisorn.

"Bolaget har idag inte kapital för att säkra verksamhetens drift i en full tolv månaders period. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att trygga företagets kapitalförsörjning. En kredit på 5 miljoner kronor erhölls i slutet av februari. Baserat på detta samt att Raybased de facto har kommersiellt färdiga tjänster, ett ökande antal kunder och är i dialog med ett stort antal potentiella kunder så ser både ledning och styrelse an 2021 med tillförsikt", kommenterar Raybased.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER