Bildkälla: Stockfoto

Cdon föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i e-handelsbolaget Cdon kallas till årsstämma tisdagen den 11 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Josephine Salenstedt, Christoffer Häggblom, Kristina Lukes och Niklas Woxlin samt nyval av styrelseledamöterna Georg Westin och Savneet Singh. Omval föreslås av Josephine Salenstedt till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 25 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER