Bildkälla: Stockfoto

Gullberg & Jansson blir majoritetsägare i Nomaco-bolagen

Poolspecialisten Gullberg & Jansson har tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 51 procent av Nomaco Sverige och Nomaco Danmark samt initialt 30,6 procent av Nomaco Norge, med möjlighet till förvärv upp till ett ägande om 51 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nomaco-bolagen är verksamma inom den nordiska grönytebranschen. Under räkenskapsåret 2019/2020 var den samlade omsättningen 61 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på 3,9 miljoner kronor.

Nomaco-bolagen är en leverantör med fokus på miljövänliga, batteridrivna elfordon för transporter av lättare gods. Nomaco Sverige har varit verksamma sedan 1991 medan Nomaco Danmark och Norge etablerades under 2020, bolagen har totalt nio anställda.

Gullberg & Jansson betalar vid tillträdet en köpeskilling om 15,7 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Betalning sker med kontanta medel samt nyemitterade aktier. Finansieringen sker genom egen kassa med 9,5 miljoner kronor samt nyemitterade aktier motsvarande 6,2 miljoner kronor, där 128 067 aktier emitteras till teckningskursen 48,43 kronor per aktie.

Eventuell tilläggsköpeskilling erläggs 24 månader efter tillträdet och baseras på 7 gånger genomsnittet av ebitda-resultatet för 2021 och 2022 minus ebitda-resultatet för 2020.

Gullberg & Jansson har som avsikt att förvärva resterade 49 procent av aktierna i Nomaco-bolagen i första kvartalet 2026.

Gullberg & Janssons ägande i Nomaco-bolagen kommer att samlas i Nomaco Nordic som är ett nystartat dotterbolag till Gullberg & Jansson. Nomacos tidigare ägare Benny Svenningsen kommer att bli vd i Nomaco Nordic.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER