Bildkälla: Stockfoto

Smoltek ökar förlusten under första kvartalet, ser goda möjligheter för samarbetsavtal

Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar en ökad förlust i det första kvartalet efter en högre kostnadsbild.

Omsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -7,0 miljoner kronor (-4,0).

Resultatförsämringen uppges bero på en högre kostnadsbild som kan till stor del förklaras av ett fortsatt arbete mot kommersialisering av bolagets CNF-MIM-teknologi samt en breddning till flera marknader och tillämpningar.

Resultatet efter skatt blev -7,0 miljoner kronor (-4,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,73 kronor (-0,59).

Likvida medel uppgick till 79,2 miljoner kronor (22,8).

Bolagets tillförordnade vd:n Marie Landfors skriver i en kommentar till rapporten att framtiden ser sammantaget mycket ljus ut för Smoltek.

"Det gäller såväl för vår verksamhet inom Smoltek Semi (mikroelektronik och halvledare) som för våra fokusområden inom Smoltek Innovation (energilagring, elektrolysörer till vätgasproduktion och bioelektroder till biotekniksektorn). Här finns goda möjligheter att nå fram till ett eller flera samarbetsavtal för den fortsatta utvecklingen redan under 2021, och jag räknar med att kunna berätta mer utförligt om dessa fokusområden under resten av året", kommenterar bolagschefen.

Landfors ser det som sin högsta prioritet att fortsätta utveckla organisationen så att bolaget utrustas med den kompetens och de verktyg som behövs för att nå kommersialisering och produktion.

"Min bakgrund inom processindustrin gör att jag har med mig viktiga erfarenheter inom det här området, och jag ser att en resursförstärkning inom verksamheten behövs för att vi ska klara av att driva flera utvecklingsprojekt parallellt", skriver vd:n.


Smoltek, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,10,4-75,0%
Rörelseresultat-7,0-4,0
Nettoresultat-7,0-4,0
Resultat per aktie, kronor-0,73-0,59
Likvida medel79,222,8247,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER