Bildkälla: Stockfoto

Dala Energi rapporterar en lägre vinst under första kvartalet

Energibolaget Dala Energi redovisar en högre omsättning men lägre vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Fjolårsvinsten var positivt påverkad av engångsposter.

Omsättningen steg 6,8 procent till 87,7 miljoner kronor (82,1).

Rörelseresultatet blev 28,3 miljoner kronor (191,7), med en rörelsemarginal på 32,3 procent (233,5). Fjolårets utfall innehöll ett positivt resultat från andelar i koncernföretag på 158,2 miljoner kronor. Justerat för detta blev rörelseresultatet 33,5 miljoner kronor i fjol.

Resultatet efter skatt blev 23,1 miljoner kronor (184,3), och per aktie 0,9 kronor (7,9).

Vd Bengt Österberg pratar i rapporten om det höga förändringstrycket inom energi- och kommunikationsmarknaden.

”Vi ser att fibernätsutbyggnaden i nya områden kommer att minska samtidigt som förändringar i modellen för intäktsregleringen för elnätet påverkar oss. Dels genom att våra interna kostnadsökningar inte kompenseras med ökade intäkter från nätkunder, dels genom att det krävs att vi förnyar vårt elnät optimalt”, säger Österberg.

För att anpassa sig till denna situation har bolaget identifierat flera områden som behöver justering. Man har också analyserat hur man kan göra en förflyttning och skapa bättre organisatoriska förutsättningar i egna verksamheter.

”Både genom att rationalisera och göra en kompetensförflyttning, men också genom att fokusera på att utveckla nya intäktsströmmar. Åtgärder påbörjas under första kvartalet och genomförs för att säkerställa ett fortsatt framgångsrikt Dala Energi 2045. De ekonomiska effekterna bedöms till att årligen förbättra det operativa kassaflödet med ca 8 miljoner kronor från mitten av 2022”, säger Österberg.

Dala Energi, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning87,782,16,8%
Rörelseresultat28,3191,7-85,2%
Rörelsemarginal32,3%233,5%
Nettoresultat23,1184,3-87,5%
Resultat per aktie, kronor0,97,9-88,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER