Bildkälla: Stockfoto

Swedish Stirling rapporterar högre förlust under första kvartalet, följer planen helt

Stirlingmotortillverkaren Swedish Stirling redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (-2,7). Den negativa förändringen var primärt hänförligt till en ökning i personalstyrkan.

Resultatet efter skatt blev -14,7 miljoner kronor (-12,0), medan resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,14).

Likvida medel uppgick till 108,0 miljoner kronor (73,5).

"Efter årets första kvartal kan jag konstatera att vi följer planen helt", skriver vd Gunnar Larsson i en kommentar till rapporten.

Vd:n noterar att diskussionen om klimatet och den framtida förväntade elbristen har intensifierats.

"Resonemangen i dessa diskussioner blir ofta komplexa och det är ibland svårt att värdera vilka åtgärder och energiformer som är bäst ur miljösynpunkt. Just nu verkar det som vätgas är det nya svarta (eller kanske snarare gröna) om man får tro media. Det är ju inte utan tillfredställelse som jag kan konstatera att PWR BLOK körs med vätgas som bränsle redan idag", skriver bolagschefen och fortsätter:

"Att anpassa PWR BLOK för full vätgasdrift är relativt enkelt den dag bränslet är tillgängligt och skulle passa in väl för lokal produktion."


Swedish Stirling, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-4,9-2,7
Nettoresultat-14,7-12,0
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,14
Likvida medel108,073,546,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER