Bildkälla: Stockfoto

Euris rapporterar oförändrad rörelseförlust i första kvartalet, ny försäljningsstrategi för 2021

Diagnostikbolaget Euris redovisar oförändrad omsättning och rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,6), i likhet med resultatet såväl före som efter skatt.

Fokuset har legat på igångkörning av nytillkomna distributionskanaler samt bearbetning av den svenska marknaden, enligt vd:n Dario Kriz.

Han upprepar dock att han inte är nöjd med tillväxttempot, trots att den årliga försäljningen ökat procentuellt sett kraftigt under perioden 2016 till 2020.

En ny försäljningsstrategi aviseras för 2021.

"Under 2021 kommer vi successivt att gå över till att arbeta med distributörer på alla marknader inklusive den svenska i syfte att bättre använda våra begränsade personalresurser. Jag tror att med denna nya försäljningsstrategi kommer tillväxttempot för försäljning av egna produkter växlas upp betydligt. Min uppskattning i dagsläget är att lönsamhet kan uppnås med en kundbas på motsvarande 50 svenska djursjukhus eller veterinär-praktikmottagningar", kommenterar vd:n.

Försäljningen genom bolagets distributörer förväntas komma igång under första halvåret 2021.

Euris, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,10,10,0%
Rörelseresultat-0,6-0,6
Resultat före skatt-0,6-0,6
Nettoresultat-0,6-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER