Bildkälla: Stockfoto

Obducat stärker rörelsekapitalet med lån på 10 miljoner

Teknikbolaget Obducat tar upp ett strategiskt lån om 10 miljoner kronor vilket stärker företagets rörelsekapital.

Lånet har upptagits från Modelio Equity. Lånet skall återbetalas senast om ett år eller, om så inte sker, helt eller delvis konverteras till B-aktier i bolaget genom kvittningsemission.

Vidare kommer Obducat att ge ut högst 7 567 216 teckningsoptioner till Modelio Equity och högst 7 016 583 teckningsoptioner till sina aktieägare.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april 15 april nästa år, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets stamaktie under perioden 7 till 25 mars nästa år. Högsta värdet är 1,60 kronor och lägsta värdet är kvotvärdet.

Obducat stängde under onsdagen vid 2,60 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER