Bildkälla: Stockfoto

Synact Pharma ingår samarbete med Örebro universitet inom hjärt-kärlsjukdomar

Forskningsbolaget Synact Pharma har tecknat avtal om att gå in som partner i ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som syftar till att studera reduktion av inflammation vid kärlsjukdom.

Studien planeras att starta den 1 juli i år och finansieras av ett forskningsbidrag på 4 miljoner kronor från The Knowledge Foundation. Den tredje partnern i studien är Redoxis i Lund.

"För Synact Pharma är detta projekt viktigt eftersom det ger en möjlighet att se om företagets melanokortinreceptoragonister har potential att användas som behandling för hjärt-kärlsjukdom", säger Synact Pharmas CSO Thomas Jonassen.
"Sådana resultat kan leda till möjligheter att expandera till en ny marknad. Projektet kommer också att belysa vårt agonists verkningsmekanism och reda ut underliggande molekylära mekanismer som förklarar deras pro-upplösande egenskaper, vilket kommer att vara viktigt för utvecklingen av nya läkemedelskandidater", fortsätter Synact Pharma-direktören.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER