Bildkälla: Stockfoto

Hamlet Pharma genomför en företrädesemission på drygt 50 miljoner kronor

Forskningsbolaget Hamlet Pharma har beslutat att genomföra en företrädesemission av units. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 50,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaterna Alpha1H och Bamlet.

Nyemissionen är säkrad till 37,9 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av emissionsvolymen.
Bolagets huvudägare har Linnane Pharma ingått en bindande teckningsförbindelse om 25,3 miljoner kronor, vilket motsvarar Linnane Pharmas andel i nyemissionen.

Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie ger rätt till en uniträtt. 26 uniträtter ger rätt att teckna en unit för 13 kronor per unit. En unit består två nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 3 och en vederlagsfri teckningsoption TO 4. Teckningskursen motsvarar därmed 6,50 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 30 juni och aktien handlas exklusive uniträtt den 1 juli. Teckningstiden löper från 6 juli till 20 juli och handel med uniträtter sker den 6 juli till 16 juli.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER